För viss tid så länge uppdraget varar/Vikariat

Om du blir sjuk anmäler du det till din arbetsledare. Om du är sjuk längre än 7 kalenderdagar måste du skicka in ett läkarintyg till STILs kontor. Det är avgörande för att din frånvaro ska vara giltig och för att vi ska kunna betala ut sjuklön till dig. Om du är sjuk längre än 14 kalenderdagar måste du skicka läkarintyg både till Försäkringskassan och till STILs kontor så länge du är sjuk. Frånvaro utan giltig anledning kan få konsekvenser för din anställning.

Anställning per arbetad timme (tidigare timanställning)

Om du blir sjuk anmäler du det till din arbetsledare. Har du anställning per arbetad timme har du bara rätt till sjuklön om du blir sjuk under dina planerade arbetspass. Du har rätt till sjuklön först efter att du arbetat 14 pass.

 

Artikel uppdaterad:
2021.03.22