Många av STILs arbetsledare, och en del av våra anställda, tillhör riskgruppen. Därför är det viktigt att vi alla försöker skydda oss mot smitta.

Här är några råd att tänka på just nu:

 • Ha handsprit hemma. Tvätta händerna och ta för vana att sprita händerna regelbundet.
 • Ha skyddsutrustning hemma. Skyddsutrustning är andningsskydd, visir, förkläden i plast, engångshandskar, som behöver bytas mellan olika moment. STIL hjälper dig att beställa hem skyddsutrustning om du behöver. Ta kontakt med din arbetsledarpartner.
 • Fundera på hur du vill ha det för att du ska känna dig trygg. Påminn dina assistenter om hur de ska använda skyddsutrustningen. Prata med dina assistenter om och när du vill att de anväder skyddsutrustning. 
 • Om du blir akut sjuk i har misstänkt covid-19 och inte har skyddsutrustning så kan STIL buda skyddsutrustning hem till dig. Kontakta något av STILs kontor.
 • Om du har symtom eller konstaterad coronasmitta så behöver du kontakta din arbetsledarpartner eller växeln på STILs kontor snarast. Då måste vi tillsammans hitta lösningar på bemanning och arbetsmiljö kopplat till smittorisken. När kontoret är stängt, ring jourtelefonen 070-750 85 91.
 • Om någon annan i ditt hushåll är sjuk så ska du kontakta din arbetsledarpartner som hjälper till med riskbedömning.
 • Är du eller någon i din bostad är sjuk, eller misstänkt sjuk, i covid-19 så behöver dina assistenter använda andningsskydd tillsammans med visir. Andningsskydden heter FFP2 skyddsmask och finns hos Hygienshoppen. Vädra ofta och tänk på att hålla avstånd från varandra i den mån det går.

Om din assistent är sjuk

Om din assistent visar symtom för covid-19 ska hen testa sig. Tänk på att ett negativt självtest inte behöver stämma. I dessa fall ska hen därför även ta ett PCR-test. Om självtestet är positivt ska hen ses som smittad och behöver inte göra fler test.

Alla som har testat positivt för covid-19 ska stanna hemma minst fem dagar efter de första symtomen. Man måste ha varit frisk, och feberfri, i minst 48 timmar innan man går tillbaka till arbetet.

Symtom på covid-19 är halsont, snuva, feber, hosta sjukdomskänsla eller andra symtom på luftvägsinfektion. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om att testa sig och stanna hemma vid symtom.

Sjuk under arbetspass

Om din assistent känner av symtom på covid-19 eller blir sjuk under ett pss så behöver du ringa in en annan assistent. Kontakta också din arbetsledarpartner eller ring STILs jourtelefon, 070-750 85 91. Så länge assistenten är kvar hos dig behöver hen använda skyddsutrustning. De behöver också vara noga med att tvätta händerna och följa andra basala hygienrutiner.

Bestäm vilka arbetsuppgifter assistenten inte ska göra under tiden hen är kvar hos dig. Så långt det går ska assistenten inte vara nära dig eller göra andra saker som kan föra smittan vidare. Var också försiktig när assistenten slutar så att hen inte smittar assistenten som börjar. Om det är möjligt kan du själv använda skyddsutrustning också.

Om din assistent bor med någon som är sjuk

Om din assistent bor med någon som testat positivt men själv är symtomfri kan hen gå till jobbet om hen har tagit tredje dosen vaccin eller haft covid-19 de senaste tre månaderna. Assistenten bör då ta ett snabbtest inför varje arbetspass och använda skyddsutrustning om det visar negativt. Om testet visar positivt räknas hen som smittad och ska hen stanna hemma.

Självtester räknas som assistansomkostnad. Du som arbetsledare beställer själv tester och ser till att assistenterna har tillgång till dem. Tester kan bland annat beställas via Hygienshoppen och apotek.

Assistenter som inte tagit tredje dosen eller varit sjuka nyligen ska stanna hemma fem dagar från det att hushållsmedlemmen fick sina första symtom.

PCR-test för covid-19

PCR-testningen går till på olika sätt i olika regioner. Gå in på 1177.se och välj din region för att ta reda på vad som gäller där du bor. Dina personliga assistenter beställer test själv. 

I region Stockholm kan personliga assistenter boka test via det så kallade personalspåret. Läs mer om att boka test för assistenter här. Regionen har gjort det möljigt att testa sig på fler platser, läs mer om det här. Bland annat finns information om att boka test utan bank-id.

Test efter utlandsresa

Läs mer om testning efter utlandsresa på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Prata med dina assistenter om hur du vill att de ska göra om de varit utomlands. Behöver du stöd så kan du alltid kontakta din arbetsledarpartner.

Informera assistenterna

Se till att hålla dina assistenter informerade om hur du vill att de agerar. Du kan exempelvis:

 • Påminna dem om hygienrutiner.
 • Om du vill, ge dem rätt att bryta tystnadsplikten gentemot sjukvården. Skriv ner vad de får säga.
 • Om du tillhör riskgrupp, förklara vad det innebär och vilka konsekvenser det kan få om du blir smittad.
 • Ta reda på om någon av dina assistenter tillhör riskgruppen.
 • Känner du dig orolig, berätta det för dem. 

Mer om skyddsutrustning

Socialstyrelsen har samlat information om hur man hindrar smittspridning och hur skyddsutrustning ska användas. Den riktar sig till framför allt till vården. Det finns också en webbutbildning om smittspridning och skyddsutrustning. Den är öppen för alla men man behöver skapa ett konto för nå utbildningen. Den kan vara bra att dina assistenter går den om de måste använda skyddsutrustning.

Du kan beställa skyddsutrustning på Hygienshoppen. Om det du vill ha inte finns på Hygienshoppen så kan du beställa eller köpa på något apotek och redovisa kvittona för det till STIL.

Här finns mer information om skyddsutrustning.

Tänk också på att:

 • Det allra viktigaste för att förhindra smitta är att vara noga med att tvätta händerna med tvål och varmt vatten. Tvålen behöver sitta på huden minst 20 sekunder för att göra någon nytta. Har du inte tillgång till tvål och vatten kan du använda handsprit.
 • Undvika att röra ansiktet. Coronaviruset kommer in i kroppen via slemhinnor som ögon, näsa och mun.
 • Nys och hosta i armvecket. Eller i en pappersnäsduk som du sedan slänger.
Artikel uppdaterad:
2022.01.21

Länkar