STIL arbetar tillsammans med Independent Living-organisationer från andra delar av världen. Vi kämpar tillsammans för vår rätt till självbestämmande.

I Europa är vi med i det europeiska nätverket för Independent Living, ENIL. Där arbetar vi politiskt för att fler ska ha möjlighet att leva ett självbestämt liv och för att fler länder ska införa personlig assistans. Utvecklingen går tyvärr bakåt, i många europeiska länder liksom i Sverige.

Demonstrationer i Bryssel

Vartannat år är det Freedom Drive i Bryssel. Det är några fullmatade dagar av demonstrationer, seminarier och möten. 2019 demonstrerade vi genom centrala Bryssel med budskapen ”loud and proud” (högljudda och stolta) och "institution is the worst solution" (institutionen är den sämsta lösningen). Det var väldigt otillgängligt, men mycket mäktigt! Vi träffade också EU-parlamentariker från bland annat Sverige för att diskutera självbestämmande och personlig assistans.

Samma år var det val till EU-parlamentet. Läget för personer med normbrytande funktionalitet är dystert i många europeiska länder. Det byggs många nya institutioner, som finansieras av pengar från EU som egentligen ska gå till Independent Living-lösningar. Men det finns hopp. Några IL-organisationer har lyckats stoppa utbetalningarna för ett sådant bygge i Bulgarien.

Frigörelse i Bosnien

STIL samarbetar med projektet IC Lotos i Bosnien. Projektet handlar om att stärka unga och familjer där det finns unga med normbrytande funktionalitet. IC Lotos jobbar i Tuzla som ligger i Bosnien-Hercegovina. De arbetar med grupper där unga vuxna stöttar varandra. STIL har ofta kontakt med IC Lotos och vi är imponerade över det jobb de gör.

Ungdomarna har uppmuntrat varandra att bestämma själva hur de vill ha det i sina liv. De gör aktiviteter på egen hand, utanför sina hem och utan sina föräldrar. Några av dem har börjat jobba och flera studerar. En del av dem har flyttat hemifrån.

Kontakta gärna STILs styrelse om du vill veta mer om vårt samarbete i andra länder.

Artikel uppdaterad:
2022.10.11