Till dig som arbetar som personlig assistent

  • Tvätta händerna ofta och länge för att undvika smittspridning. Se och läs hur du ska göra på 1177.se.
  • Följ myndigheternas råd på Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten.
  • Sjukskriv dig om är sjuk, även om du bara har lindriga symtom. Om du har tecken på sjukdom ska du stanna hemma i sju dygn.
  • Kontakta STILs kontor om du har frågor. Telefonnumret är 08-506 221 50.

Regler i olika regioner

En del rekommendationer gäller i hela landet och en del gäller i en eller flera regioner. På krisinformation.se kan du läsa vad du behöver tänka på där du bor.

Om du blir sjuk när du arbetar

Om du känner av symtom eller blir sjuk under ett arbetspass behöver du använda skyddsutrustning. Du ska också avsluta ditt pass så fort som möjligt och byta med en annan assistent. Under tiden du är kvar behöver din arbetsledare bestämma vilka arbetsuppgifter som du inte ska fortsätta att göra. Om det går ska du inte vara nära din arbetsledare eller göra sådant som kan föra smitta vidare. När du slutar ska du vara försiktig så att du inte smittar den assistent som börjar. Är det möjligt så kan också din arbetsledare använda skyddsutrustning.

Kontakta också arbetsledarpartnern på STILs kontor eller ring jourtelefonen, tel 070-750 85 91.

Test för covid-19

Som personlig assistenter beställer du testet själv. Det fungerar olika beroende på var i landet du bor. Gå in på 1177.se och välj din region för att ta reda på vad som gäller där. Du gör testet om du själv vill, testningen är frivillig. Kontakta gärna arbetsledarpartnern om du har frågor eller vill diskutera vad som gäller där du bor.

Vaccin mot covid-19

Vaccinering av personliga assistenter börjar komma igång. På sidan Vaccinering kan du läsa om det vi vet än så länge.

Skyddsutrustning

För att hindra smitta och för att du och din arbetsledare ska vara så trygga som möjligt är det viktigt att du följer basala hygienrutiner.

Om din arbetsledare eller någon i hens bostad är sjuk i covid-19 så behöver du använda andningsskydd tillsammans med visir. Tidigare har det räckt med munskydd. De nya riktlinjerna kommer ifrån Arbetsmiljöverket. Skälet är att det är ventilationen i ett hem kan vara sämre än i till exempel stora lokaler. 

Här finns samlad information om att förhindra smitta och vad du behöver tänka på vid sjukdom.

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om hur man hindrar smittspridning och hur skyddsutrustning ska användas. Den riktar sig till vården och vissa saker passar inte in på personlig assistans, men det är fritt fram för alla att gå den.

Munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre munskydd i kollektivtrafiken.

Om din arbetsledare har beslutsstöd

Om du arbetar för någon som har beslutsstöd kan personen också behöva stöd i att förstå varför man måste vara extra försiktig nu i och med coronaviruset. Prata alltid först med eventuell medarbetsledare om hur ni ska agera!

Det kan upplevas skrämmande med alla förändringar som uppstår nu så försök att alltid vara positiv samt förklara att det rör sig om en begränsad period. Lyft fram det som går att göra, snarare än det som inte går. Till exempel att man ha videosamtal och gå promenader. 

På Habilitering & Hälsa hittar du länkar till information om coronaviruset som är anpassad på olika sätt. 

Här finns bildstöd om vad coronaviruset är och om vaccinationen.

Test efter utlandsresa

Det finns regler för den som har varit utomlands. Olika regler gäller beroende på var personen har varit och om personen är vaccinerad eller inte.

UD avråder från icke nödvändiga resor till de flesta länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien. Avrådan gäller till 15 oktober 2021.

Alla som rest utanför de nordiska länderna och som inte har full vaccination rekommenderas att ta ett covid-19-test vid ankomsten till Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Rekommendationen gäller inte dig som har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomsten till Sverige. Det gäller inte heller dig som har haft covid-19 under de senaste sex månaderna. Rekommendationen gäller till 31 oktober 2021.

Läs mer om utlandsresor på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Prata med din arbetsledare om du ska resa utomlands så att din arbetsledare kan planera schemat efter det.

Karensavdrag och läkarintyg

Personer som är sjukskrivna kan begära ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan. Reglerna för läkarintyg vid sjukdom och vård av barn är förändrade, läs mer om det på Försärkringskassans coronasida.

Det här gäller för dig som är sjukskriven på heltid. Du som är sjukskriven på deltid behöver fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer.

Du som bor med någon som är covid 19-sjuk ska också vara hemma

För att minska spridningen av corona finns det nya rekommendationer för dig som bor tillsammans med någon som konstaterats vara sjuk i covid-19. Alla i hushållet, både vuxna och barn, ska vara hemma från jobbet och skolan i sju dagar. För tiden du är hemma kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan.

Ersättning för personliga assistenter i riskgrupp 

Personliga assistenter som tillhör en riskgrupp ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Det gäller dig som inte kan jobba för att du riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19. Läs mer på Försäkringskassans coronasida.

Ersättning för personliga assistenter som också har annat jobb

Det finns också en tillfällig ersättning för personer som inte kan arbeta för att de riskerar att smitta en närstående som tillhör riskgrupp. Det gäller bland annat personliga assistenter som jobbar deltid och har ett annat jobb där de riskerar att smittas av coronaviruset, läs mer på Försäkringskassans coronasida

Artikel uppdaterad:
2021.09.06

Länkar