Till dig som arbetar som personlig assistent

Läkarintyg från dag 15

Reglerna för när läkarintyg krävs har ändrats. Om du blivit sjuk den 19 januari eller därefter behöver du lämna läkarintyg först efter den femtonde sjukdagen. Det här kommer troligen att gälla fram till den 31 mars.

Smittbärarpenning från den 27 december

Från den 27 december behöver du inte ha läkarintyg från första dagen du är sjuk för att få smittbärarpenning. Det gäller fram till den 31 mars 2022 och syftet är att ingen ska gå till jobbet med symtom. Läs mer på Försäkringskassans coronasida.

Munskydd och ersättning för karensdag från 8 december

Från den 8 december återkommer flera rekommendationer. Det handlar bland annat om att ha munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel och att hålla avstånd på offentliga platser. De som är sjuka och hemma från jobbet kan få ersättning från Försäkringskassan för den första sjukdagen (karensdagen).

Flera andra corona-ersättningar kommer tillbaka, till exempel riskgruppsersättning och smittbärarpenning. De kommer att gälla fram till 31 mars 2022. Titta på Försäkringskassans coronasida vilka du kan ansöka om och hur du gör det.

Om du blir sjuk när du arbetar

Om du känner av symtom eller blir sjuk under ett arbetspass behöver du använda skyddsutrustning. Du ska också avsluta ditt pass så fort som möjligt och byta med en annan assistent. Under tiden du är kvar behöver din arbetsledare bestämma vilka arbetsuppgifter som du inte ska fortsätta att göra. Om det går ska du inte vara nära din arbetsledare eller göra sådant som kan föra smitta vidare. När du slutar ska du vara försiktig så att du inte smittar den assistent som börjar. Är det möjligt så kan också din arbetsledare använda skyddsutrustning.

Kontakta också arbetsledarpartnern på STILs kontor eller ring jourtelefonen, tel 070-750 85 91.

Test för covid-19

Du som arbetar som personlig assistent ska testa dig om du blir sjuk. Tänk på att ett negativt självtest inte behöver stämma. I dessa fall ska du därför även ta ett PCR-test. Du beställer testet själv, gå in på 1177.se och välj din region för att ta reda på vad som gäller där. Kontakta gärna arbetsledarpartnern om du har frågor eller vill diskutera vad som gäller där du bor.

Alla som har testat positivt för covid-19 ska stanna hemma minst fem dagar efter de första symtomen. Man måste ha varit frisk, och feberfri, i minst 48 timmar innan man går tillbaka till arbetet.

I region Stockholm kan personliga assistenter boka test via det så kallade personalspåret. Läs mer om att boka test för assistenter här. Regionen har gjort det möljigt att testa sig på fler platser, läs mer om det här. Bland annat finns information om att boka test utan bank-id.

Symtom på covid-19 är halsont, snuva, feber, hosta sjukdomskänsla eller andra symtom på luftvägsinfektion. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om att testa sig och stanna hemma vid symtom.

Vaccin mot covid-19

Det är viktigt att vaccinera sig. Personliga assistenter i STIL får vaccinera sig på arbetstid. Prata med din arbetsledare om det.

Vaccinpass

Du behöver ha vaccinpass för att komma in på vissa evenmang som hålls inomhus. Beställ passet på www.covidbevis.se. Det kan ta lite tid, speciellt för personer som inte har bank-id eller annan e-legitimation.

Test efter utlandsresa

Läs mer om testning efter utlandsresa på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Skyddsutrustning

För att hindra smitta och för att du och din arbetsledare ska vara så trygga som möjligt är det viktigt att du följer basala hygienrutiner.

Om din arbetsledare eller någon i hens bostad är sjuk i covid-19 så behöver du använda andningsskydd tillsammans med visir. 

Här finns mer information om skyddsutrustning.

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om hur man hindrar smittspridning och hur skyddsutrustning ska användas. Den riktar sig till vården och vissa saker passar inte in på personlig assistans, men det är fritt fram för alla att gå den.

Om din arbetsledare har beslutsstöd

Om du arbetar för någon som har beslutsstöd kan personen också behöva stöd i att förstå vad som behövs för att fortsätta vara försiktig. Prata alltid först med eventuell medarbetsledare om hur ni ska agera!. Lyft fram det som går att göra, snarare än det som inte går. 

Här finns bildstöd om vad coronaviruset är och om vaccinationen.

Artikel uppdaterad:
2022.01.21

Länkar