Tystnadsplikten betyder att du inte får prata med andra om din arbetsledare, om det finns risk att hen kan ta skada. Du får heller inte prata om din arbetsledares vänner, familj eller andra närstående. Du får inte sprida uppgifter muntligt, skriftligt eller visa upp information. Tystnadsplikten gäller också fotografier, adresser och telefonnummer.

Arbetsledaren bestämmer själv vad som kan vara skadligt för hen. Det är alltså inte du som bedömer det. Därför är det viktigt att du frågar din arbetsledare vad som gäller hos hen. 

Tystnadsplikten gäller också när du slutat ditt arbete på STIL. Den gäller livet ut.

Du kan lämna ut en uppgift om din arbetsledare har gett tillstånd till det, men du måste ändå tänka över vad det är för uppgift och vem den handlar om. Det är förbjudet att lämna ut en uppgift som kan vara skada för närstående till arbetsledaren och som inte har gett sitt tillstånd.

Det är tillåtet att lämna uppgifter vidare utan att fråga om lov när du ska rapportera missförhållande i assistansen eller anmäla oro för att barn far illa.

Artikel uppdaterad:
2023.06.14