Ur funktion - en spännande föreläsning om normkritik

Idag kunde hela familjen gå på bio. För att de åkte över hela stan, då bara en biograf har en plats för rullstol.

Soraya har precis fyllt 20 år och ska ut och festa med vänner. På krogen nekas hon alkohol trots att hon visar leg.

Elliot har börjat på ett nytt jobb och fikar med kollegor i lunchrummet. Han får nyfikna frågor om sin sexuella förmåga.

Kim är jobbsökande och går till Arbetsförmedlingen. Trots gedigen arbetserfarenhet klassas Kim som person med nedsatt arbetsförmåga.

Personer med normbrytande funktionalitet (ofta kallade personer med funktionsnedsättning) finns överallt, i alla minoriteter. Ändå pratar vi sällan funkis. Därför har STIL skapat Ur funktion, där du får lära dig om olika slags normer och hur de hänger ihop med varandra. I vårt samhälle finns det strukturer som på olika sätt gör att du kan segregeras, exkluderas och diskrimineras baserat på hur du fungerar.

Hur hänger normer ihop med mänskliga rättigheter? Varför har mångfald blivit synonymt med etnicitet, sexualitet, kön och ålder? Vad betyder intersektionalitet och varför är det viktigt? Och vad innebär det egentligen att vara funkofob? Det – och mycket mer – får du lära dig i utbildningsmaterialet Ur funktion.

Ur funktion erbjuds i flera olika upplägg

Tvåtimmarsföreläsning – perfekt för skolklasser och arbetsgrupper med tajt schema. Vi presenterar begrepp, som funktionsnorm, funktionsmaktordning och funkofobi, och hur dessa saker hänger ihop med samhället i stort och mänskliga rättigheter. Under föreläsningen lämnas tid och utrymme för frågor och inspel från deltagarna, samt paus för fika.

Halvdagsutbildning – perfekt för arbetsgrupper som vill satsa på normkritik och inkludering. Vi pratar om olika slags normer, hur dessa ser ut och hur de hänger ihop med frågor om funktionalitet. Vi berättar om och förklarar begrepp, som funktionsnorm, funktionsmaktordning och funkofobi, och hur dessa saker hänger ihop med samhället i stort och mänskliga rättigheter. Flera tillfällen för diskussion och frågor ges, samt fikapaus.

Heldagsutbildning – perfekt för organisationer, företag och arbetsgrupper som verkligen vill fördjupa sig i normkritik och mänskliga rättigheter. Vi pratar om normer i samhället och hur de påverkar varandra. Vi går specifikt in på heteronormen, tvåkönsnormen, vithetsnormen, vuxennormen och normer om klass och hur dessa förhåller sig till funktionsnormen. Vi pratar om mänskliga rättigheter och lite funkishistoria. Flera tillfällen för diskussion och frågor ges, samt fikapauser och lunch.

Oavsett upplägg ligger fokus på hur vi tillsammans kan arbeta för ett mer tillgängligt och inkluderande samhälle, samt vad du som individ kan göra. Inga förkunskaper krävs och STIL diskuterar gärna upplägg och innehåll för att det ska kännas relevant för just din verksamhet.

Funktionsmaktordningen angår oss alla. Genom att boka vår föreläsning säkerställer du att er organisation/ företag är i framkant kring frågor om mänskliga rättigheter. Kontakta oss för prisuppgifter. 

Ordlista

Funkofobi: Fördomar riktade mot personer som bryter mot funktionsnormen; går till exempel att jämföra med rasism och homofobi.

Funktionsmaktordning: Den hierarki som säger att det är bättre att följa funktionsnormen än att inte göra det.

Funktionsnormen: Den norm som säger hur alla kroppens funktioner bör fungera; exempelvis att man ska kunna se, höra, gå, röra sig och förstå som majoriteten.

Intersektionalitet: Hur normer och identiteter hänger ihop, samverkar och påverkar oss och samhället vi lever i.
 

Artikel uppdaterad:
2023.03.20