Läs på 1177.se om vad som gäller om vaccnation mot covid-19 i din region. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det bara ska gå tre månader mellan doserna.

Om din assistent inte vill vaccinera sig

Det händer att assistenter inte vill vaccinera sig mot covid-19, trots att du som arbetsledare vill att alla dina assistenter ska vaccinera sig och att du blir begränsad annars. Om du är i en sån situation kan du kontakta din arbetsledarpartner. Tillsammans med din arbetsledarpartner kan ni göra upp en handlingsplan för hur ni ska göra. 

Via länkarna här nedanför hittar du mer fakta och information om vaccinet, som du kan använda när du pratar med assistenten om vaccinering.

Varför ska jag vaccinera mig? Fem vanliga skäl. Info från 1177.

Film som bemöter myter om covid-vaccin, från Region Stockholms Facebooksida

Hos Läkemedelsverket hittar du mer information, exempelvis bipacksedel, om respektive vaccin. Där kan du också rapportera eventuella biverkningar. 

Tänk på att: 

  • Vaccinet kan ge en del biverkningar, som förkylningssymptom. Det är omöjligt att veta om det är biverkning eller faktisk sjukdom. Det är därför bra att inte alla assistenter tar vaccinet samtidigt så att det blir svårigheter att bemanna.
  • Om du tidigare har haft så svåra allergiska reaktionen att det krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus ska du kontakta vården rådgöra innan du tar vaccinet. 
  • Även om man har fått vaccin ska man fortsätta vara hemma när man är sjuk. Inget vaccin ger hundraprocentigt skydd.  
Artikel uppdaterad:
2022.05.14